Så har Clas Ohlson vuxit

Hela vägen från starten 1918 har Clas Ohlson varit i ett expansivt skede. Löpande genom seklet har man haft behov av att uppdatera lokalfrågan. Här kan du se företagets olika byggnader.

Första firman 1914-1918
Clas Ohlson driver cykelverkstaden Spax Kammare i byn Sätra.

Första verkstaden 1918-1920
Clas Ohlsons & CO:s första verkstad och kontor ligger i en källare i byn Holen i Insjön.

Timmerstugan Insjön 1920-1921
Företaget flyttar. Ett 25 kvadratmeter stort hus blir huvudkontor.

Den gamla kontorsbyggnaden står idag uppställd på Hjultorget i Insjön.

Mot tåget 1921-1925
Företaget flyttar till en lokal närmare tågstationen i Insjön.

Egna bygget 1924-1972
Företaget köper mark vid tågstationen i Insjön. Man påbörjar byggnationen av ett nytt kontor. I husets övervåning flyttar Clas och Elsa in med barnen Thore och Mary. Här ska företaget bli kvar 50 år. Även om man såklart snart var tvungen att bygga ut.

Det nya huvudkontoret vid järnvägen invigdes 1924.

Villan 1930
Bara sex år efter att man flyttat in behöver företaget hela huset. Clas bygger ett hus i sten till sig själv och familjen. Bara cirka 20 meter från arbetet.

Clas Ohlsons privata villa. Uppförd 1930 i centrala Insjön.

Första flygeln byggs ut 1942


Andra flygeln byggs ut 1956

Huvudkontoret i Insjön med båda flyglarna utbyggda.

Nya huvudkontoret 1972-
Vid Hjultorget står från och med 1972 det 5 000 kvadratmeter stora nya huvudkontoret. Logotypen till klockan som än i dag sitter kvar på huset skissas upp av Björn Haid. Haid tänker att C:et symboliserar företaget och o:et världen. Den nya butiken längst ut har inspirerats av Åhlens på Drottninggatan i Stockholm. Arkitekten Benny Agnas från Leksand tilltalas av de smala fönstren som ger gott om utställningsytor inne i butiken.

Utbyggnad på Hjultorget 1986
Dessvärre upptäcker företaget att de är trångbodda redan vid invigningen på 1970-talet. Under 1986 kompletterar man därför med ytterligare byggnader vid Hjultorget. 2008 byggs den befintliga kontorsdelen till. Butiken i Insjön flyttar till sin befintliga plats 1986 och byggs ut till nuvarande 3 197 kvadratmeter 2010.

Clas Ohlsons sista utbyggnad av huvudkontoret längs med riksväg 70 skedde 2008.

Distributionscentralen 1995, 1998, 2008 och 2010.
Det gigantiska bygget av en distributionscentral tas i bruk. Tre år senare bygger man ut för första gången. 17 500 kvadratmeter tillkommer. 2008 är det dags att återigen bygga ut distributionen. 2010 invigs ett nytt höglager med plats för 120 000 pallar.

Distributionscentralen har växt kontinuerligt sedan den första invigningen 1995. Den äldsta delen har ett mörkare tak.