Om sajten

Den här sajten lanserades i februari 2018 av Clas Ohlson i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria, som en del av firandet av Clas Ohlsons hundraårsjubileum. Sajtens innehåll bygger dels på inscanning av alla de kataloger som Clas Ohlson gett ut genom åren, dels på efterforskningar som Centrum för Näringslivshistoria gjort i Clas Ohlsons arkiv och museum i Insjön. Samtliga artiklar har granskats av Centrum för Näringslivshistoria samt av Clas Ohlson. Om du ändå ser att något fel smugit sig in tar vi tacksamt emot din feedback till 100@clasohlson.com.

Copyright:
Clas Ohlson AB (publ).

Texter:
Författarna och Centrum för Näringslivshistoria.

Bilder och filmer:
Clas Ohlson och respektive upphovsrättsinnehavare. Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta Clas Ohlson.

Användning
Verksamma inom Clas Ohlson får i arbetet använda material från denna webbplats. Undantaget är material, t.ex. bilder, som inte tillhör Clas Ohlson eller Centrum för Näringslivshistoria. För ytterligare information kontakta 100@clasohlson.com.

Den som inte arbetar inom Clas Ohlson och vill använda något av materialet på webbplatsen i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste först Clas Ohlson kontaktas för tillstånd. Vi ser gärna att materialet används, bara det är för ett gott syfte och vi kan lösa det upphovsrättsliga, så hör av er!

Kontaktuppgifter

Clas Ohlson

Niklas Carlsson
Clas Ohlson
793 85 Insjön
Tfn vxl: 0247-444 00
niklas.carlsson@clasohlson.se
www.about.clasohlson.com

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma
Tel vxl: 08-634 99 00
info@naringslivshistoria.se
www.naringslivshistoria.se