Produkter från några av våra kataloger:

Älskade prylar

När vi vill nå varandra2000

Mobiltelefoner

Mobiltelefonanvändandet hos allmänheten började i Sverige under 1980-talet. Men 1987 hade bara två procent av befolkningen en egen variant och telefonerna var dyra. 13 år senare var siffran 71 procent och 2004 över 100 procent (många hade både privat- och jobbabonnemang). 1992 lanserades GSM och gjorde mobilsystemet digitalt. Runt millennieskiftet blev telefonerna billigare och användandet ökade lavinartat. 1998 blev det populärt att skicka sms. Den finska uppfinningen var egentligen tänkt för affärsmän som skulle kommunicera. 2016 skickade 91 procent av den svenska befolkningen sms. (Från katalog 2008.)

Teknik och underhållning1910

DEN UNGE EXPERIMATORN

En anvisning för att med obetydlig kostnad förfärdiga apparater, till läran om kroppars rörelse eller mekanik, till läran om värmen, magnetismen, elektriciteten, ljudet, ljuset, m. m., tillsammans 125 apparater. Med 40 planscher. inb. Pris 3.75 kr (Från katalog 1918-1919.)

Lampor och belysning1930

Tändapparattändare

Den flintaliknande legeringen auermetall uppfanns 1903 och snart ersattes säkerhetständstickan av gnisttändare. Med finmekanikens framsteg blev de allt mindre – och vackrare. (Från katalogen 1933.)

Björn Haid

”Jag tror Clas chockats om han fått veta att vi har fler butiker än Åhlens”

Läs historien om Clas

Paulina Kolm

”Clas Ohlson är kända för att ha smarta och bra produkter.”

Paulina Kolm levererar smartingen App-on-wall till Clas Ohlson.
Läs om samarbetet.