Produkter från några av våra kataloger:

Älskade prylar

Leksaker och spel1970

Slinkyspiralen

Mitt under brinnande världskrig presenterade ingenjören Richard James uppfinningen Slinky. Under produktutvecklingen välte James en variant av spiralen. Färdig produkt blev vid 1945 en succé och 1952 kom den första hunden med samma princip. (Från katalog 1978.)

När vi vill nå varandra1990

Faxmaskin

Innan e-post erövrade världen var faxen, uppfunnen redan 1843, tekniken som användes för att göra elektroniska bildöverföringar. På så sätt kunde till exempel ett underskrivet kontrakt eller en spännande artikel nå en mottagare i en annan del av världen. Tekniskt läste faxen av bilden som skickades och gjorde om den till elektriska signaler via telefonnätet. Mottagarfaxen tolkade signalen och skrev ut meddelandet. (Från katalog 1999.)

Lampor och belysning1930

Tändapparattändare

Den flintaliknande legeringen auermetall uppfanns 1903 och snart ersattes säkerhetständstickan av gnisttändare. Med finmekanikens framsteg blev de allt mindre – och vackrare. (Från katalogen 1933.)

Björn Haid

”Jag tror Clas chockats om han fått veta att vi har fler butiker än Åhlens”

Läs historien om Clas

Paulina Kolm

”Clas Ohlson är kända för att ha smarta och bra produkter.”

Paulina Kolm levererar smartingen App-on-wall till Clas Ohlson.
Läs om samarbetet.