Spritkök

Redan innan Trangias lilla ikoniska spritbrännare utvecklades 1951 var svenska campingkök världsledande. Primus sotfria fotogenbrännare användes av äventyrarna Andrée och Amundsen under deras expeditioner runt år 1900. (Från katalog 1945.)

Livet i naturen1950

Jägarhorn

Före trådlösa walkie-talkies och radiokommunikation var jakthornet det enda sättet att samordna jaktlaget. Samtidigt som älg och rådjur blev mer talrika i mitten av förra seklet växte ett fritidsintresse ur den en gång nödvändiga sysslan. (Från katalog 1952.)

Ordning, reda och tid1950

Slipskarusell

En ordentligt fastskruvad slipskarusell var ett måste för en variationsrik gentleman under 1950-talet. (Från katalog 1958.)

När vi vill nå varandra2000

Mobiltelefoner

Mobiltelefonanvändandet hos allmänheten började i Sverige under 1980-talet. Men 1987 hade bara två procent av befolkningen en egen variant och telefonerna var dyra. 13 år senare var siffran 71 procent och 2004 över 100 procent (många hade både privat- och jobbabonnemang). 1992 lanserades GSM och gjorde mobilsystemet digitalt. Runt millennieskiftet blev telefonerna billigare och användandet ökade lavinartat. 1998 blev det populärt att skicka sms. Den finska uppfinningen var egentligen tänkt för affärsmän som skulle kommunicera. 2016 skickade 91 procent av den svenska befolkningen sms. (Från katalog 2008.)