Stolryggsäck

Med en stol inbyggd i ryggsäcken sparas utrymme och vilostunden blir mer bekväm. Den klassiska stol-ryggsäcken har bara en enkel pall. I den här varianten fanns till och med ett lyxigt ryggstöd. (Från katalog 1994.)

När det bara behövs1920

Lupp

Att skåda minimala föremål har alltid intresserat männi­skan. Den här praktiska 20-talsvarianten gick att vika ihop och stoppa i fickan. (Från katalog 1924.)

Livet i naturen1930

Bärplockningsapparat

Allemansrätten är djupt förankrad hos det svenska folket. I industrialiseringens tidevarv och med trettiotalets tongivande ”great depression” skulle bärplockandet gå undan. (Från katalog 1931.)

När vi vill nå varandra2000

Mobiltelefoner

Mobiltelefonanvändandet hos allmänheten började i Sverige under 1980-talet. Men 1987 hade bara två procent av befolkningen en egen variant och telefonerna var dyra. 13 år senare var siffran 71 procent och 2004 över 100 procent (många hade både privat- och jobbabonnemang). 1992 lanserades GSM och gjorde mobilsystemet digitalt. Runt millennieskiftet blev telefonerna billigare och användandet ökade lavinartat. 1998 blev det populärt att skicka sms. Den finska uppfinningen var egentligen tänkt för affärsmän som skulle kommunicera. 2016 skickade 91 procent av den svenska befolkningen sms. (Från katalog 2008.)