När vi vill nå varandra

När vi vill nå varandra1940

Lokaltelefon

Vacker 1950-talsvariant av en för hemmet eller kontoret praktisk lokaltelefon. (Från katalog 1949.)

När vi vill nå varandra2000

Bananofon

En dröm för barn uppvuxna på 1970- och 1980-talen var att få ha en egen telefon på rummet. Det skapade en marknad för lite mer ”skojiga” och utflippade modeller som Bananofonen. (Från katalog 2008.)

När vi vill nå varandra1940

Telefonur

Med telefonuret var det enkelt att hålla koll på samtalens tid och kostnad. (Från katalog 1944.)

När vi vill nå varandra1930

Lokaltelefon

För kortare samtal användes lokaltelefoner. De fungerade inom en byggnad och ibland till ett närliggande hus. Mikrotelefonen var utförd i bakelit. (Från katalog 1933.)

När vi vill nå varandra1960

Snabbtelefon

Mindre och delade kontorsytor är en relativt ny företeelse. I 1960-talets Sverige hade tjänstemännen eget rum. Med snabbtelefonen kunde man med bara en knapptryckning nå grannen på andra sidan huset. (Från katalog 1965.)

När vi vill nå varandra1950

Väggtelefon

Under 1920-talet skedde automatiseringen av telefonnäten. Konsumenterna kunde nu själva knappa numret till den de ringde med hjälp av petmojen, (fingerskivan). I början av 1960-talet kom de första telefonerna med knappsats. (Från katalog 1957.)

När vi vill nå varandra1980

Telefonplugg och telefonjack

Telefonjacken försvinner allt mer från hemmen och den 31 december 2015 hade antalet användare mer än halverats. Då fanns cirka 3,5 miljoner fasta abonnemang i Sverige. (Från katalog 1987.)

När vi vill nå varandra1980

Personsökarset

Sökning via Mhz-bandet lät mellanchefer i hela landet kalla upp till sex personer till kontoret med ett enda knapptryck. (Från katalog 1984.)

När vi vill nå varandra1980

Talförstärkare

Med en tvåvägsförstärkare blev det möjligt att föra samtal i bullrande miljöer. Förstärkare och strupmikrofon gladde såväl MC-förare som segelflygare. (Från katalog 1983.)

Björn Haid

”Jag tror Clas chockats om han fått veta att vi har fler butiker än Åhlens”

Läs historien om Clas

Paulina Kolm

”Clas Ohlson är kända för att ha smarta och bra produkter.”

Paulina Kolm levererar smartingen App-on-wall till Clas Ohlson.
Läs om samarbetet.